Tin tức

Dự án đầu tư CSHT trạm BTS cho thuê

Dịch vụ cho thuê trọn gói cơ sở hạ tầng viễn thông: cột anten

Chi tiết...

Các công trình hạ tầng kỹ thuật Xã hội hoá

Tư vấn cho các công ty đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông cho nhà mạng thuê (hình thức xã hội hóa)

Chi tiết...

Các công trình của Mobifone

Khảo sát, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng các trạm BTS, BSC, MSC thuộc mạng lưới Mobifone

Chi tiết...

Các đối tác của công ty

Viettel
MobiFone(VMS)
Vinaphone
doi tac
doi tac
doi tac
doi tac