Tin tức

Dự án đầu tư CSHT trạm BTS cho thuê

Dịch vụ cho thuê trọn gói cơ sở hạ tầng viễn thông: cột anten
Công ty Incom tự bỏ vốn đầu tư cung cấp dịch vụ cho thuê trọn gói cơ sở hạ tầng viễn thông tại các tỉnh thành: Bắc giang, Thanh hoá và TP Hà nội bao gồm: mặt bằng, phòng máy, cột ăng ten, hệ thống điện, chiếu sáng và tiếp đất, hệ thống cảnh báo ngoài; thiết bị phụ trợ: máy điều hoà không khí, ổn áp, máy phát điện dự phòng; dịch vụ trông coi bảo vệ, vận hành khai thác, ứng cứu khi có sự cố.

Từ khóa :