Tin tức

Các công trình hạ tầng kỹ thuật Xã hội hoá

Công ty Comatel: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội.

- Công ty Nisko: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

- Công ty Kiên Trung: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại các tỉnh: Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Tây, Hoà Bình, Sơn La.

- Công ty T & A: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại các tỉnh: Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá.

- Công ty Hoàng Thành: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại các tỉnh: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội.

- Công ty Hải Triều: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Giang.

- Công ty Thăng Long: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại tỉnh: Thái Nguyên.

- Công ty VIT: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Nghệ An.

- Công ty Quang Minh: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại tỉnh: Thanh Hoá.

- Công ty Hoàng Quân: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại tỉnh: Thanh Hoá.

Công ty CDC: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại tỉnh: Cao Bằng.

Công ty Mobitech: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại tỉnh: Sơn La, TP Hà nội, TP Hải phòng.

 Công ty TDIS: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại tỉnh: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái

Công ty Xây dựng lắp đặt và hỗ trợ khai thác viễn thông: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại tỉnh: Hà Tĩnh.

 - Công ty Techincom: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại các tỉnh: Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng thuộc Trung tâm VMS4. Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại tỉnh: Thành phố HCM thuộc Trung tâm VMS2.

Công ty KINGHAN: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại tỉnh: Hà Nội.

Công ty Cokyvina: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại tỉnh: Hà Nội.

Công ty Cổ phần Xây Lắp Bưu Điện: Khảo sát tư vấn, thiết kế các trạm BTS tại tỉnh: Hà Nội, Lào Cai, Lai Châu.

Từ khóa :