Tin tức

Các công trình viễn thông tại Việt Nam

Thiết kế công trình vô tuyến điện và thông tin liên lạc:

-   Tham gia thiết kế các công trình mạng cáp ngoại vi, cáp quang, cáp đồng, tuyến truyền dẫn viba cho các tỉnh: TP Hồ Chí Minh, TP Cần thơ, Bình dương, Thừa thiên Huế, Long an, Sóc trăng, Quảng bình, Lào cai, Phú thọ, Hà tây.

-   Tham gia thiết kế các công trình hệ thống phụ trợ cho các tổng đài bưu điện cho các tỉnh: Thừa thiên Huế, Quảng bình, Phú thọ . . .

-   Tham gia thiết kế các công trình hệ thống phụ trợ cho hệ thống di động nội vùng (cityphone) Pha 1 của Bưu điện Hà nội.

-   Tham gia thiết kế các công trình hệ thống tin học cho Tổng công ty Bưu chính viễn thông, công ty VDC, công ty FPT, ngân hàng nhà nước . . .

-   Đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm đồ án và tư vấn thiết kế cho nhiều công trình cho đủ các bộ ngành như Bưu điện, Điện lực, Công an, Quân đội...

Từ khóa :